...
ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่ระบบรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์

ท่านสามารถสมัครสมาชิกและเลือกหลักสูตรฝึกอบรมที่ท่านสนใจ ในตารางหลักสูตรที่เปิด สามารถสมัครได้ 24 ชั่วโมง

รายการหลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดให้ลงทะเบียนชื่อหลักสูตร : โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียรู้ด้านวิทยาการคำนวณ
  สถานที่จัด :   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  จำนวนที่เปิดรับ :   30 ท่าน
  ระยะเวลาเปิดรับสมัคร (ด/ว/ป):   12/12/2019  -  03/03/2020
  วันที่อบรม(ด/ว/ป):   03/21/2020
  ราคา:   990 บาท
อ่านรายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
  สถานที่จัด :   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  จำนวนที่เปิดรับ :   40 ท่าน
  ระยะเวลาเปิดรับสมัคร (ด/ว/ป):   12/12/2019  -  03/09/2020
  วันที่อบรม(ด/ว/ป):   03/29/2020
  ราคา:   1500 บาท
อ่านรายละเอียด