...
ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่ระบบรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์

ท่านสามารถสมัครสมาชิกและเลือกหลักสูตรฝึกอบรมที่ท่านสนใจ ในตารางหลักสูตรที่เปิด สามารถสมัครได้ 24 ชั่วโมง

รายการหลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดให้ลงทะเบียนชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (หลักสูตรระยะสั้น ภาคฤดูร้อน)
  สถานที่จัด :   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  จำนวนที่เปิดรับ :   30 ท่าน
  ระยะเวลาเปิดรับสมัคร (ด/ว/ป):   12/23/2019  -  03/02/2020
  วันที่อบรม(ด/ว/ป):   03/21/2020
  ราคา:   990 บาท
อ่านรายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (หลักสูตรระยะสั้น ภาคฤดูร้อน)
  สถานที่จัด :   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  จำนวนที่เปิดรับ :   30 ท่าน
  ระยะเวลาเปิดรับสมัคร (ด/ว/ป):   12/24/2019  -  03/09/2020
  วันที่อบรม(ด/ว/ป):   03/28/2020
  ราคา:   990 บาท
อ่านรายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (หลักสูตรระยะสั้น ภาคฤดูร้อน)
  สถานที่จัด :   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  จำนวนที่เปิดรับ :   30 ท่าน
  ระยะเวลาเปิดรับสมัคร (ด/ว/ป):   12/24/2019  -  03/30/2020
  วันที่อบรม(ด/ว/ป):   04/18/2020
  ราคา:   990 บาท
อ่านรายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (หลักสูตรระยะสั้น ภาคฤดูร้อน)
  สถานที่จัด :   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  จำนวนที่เปิดรับ :   30 ท่าน
  ระยะเวลาเปิดรับสมัคร (ด/ว/ป):   12/24/2019  -  04/07/2020
  วันที่อบรม(ด/ว/ป):   04/25/2020
  ราคา:   990 บาท
อ่านรายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (หลักสูตรระยะสั้น ภาคฤดูร้อน)
  สถานที่จัด :   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  จำนวนที่เปิดรับ :   30 ท่าน
  ระยะเวลาเปิดรับสมัคร (ด/ว/ป):   12/24/2019  -  04/20/2020
  วันที่อบรม(ด/ว/ป):   05/09/2020
  ราคา:   990 บาท
อ่านรายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาคฤดูร้อน)
  สถานที่จัด :   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  จำนวนที่เปิดรับ :   50 ท่าน
  ระยะเวลาเปิดรับสมัคร (ด/ว/ป):   12/24/2019  -  03/09/2020
  วันที่อบรม(ด/ว/ป):   03/28/2020
  ราคา:   1500 บาท
อ่านรายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตร : การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาคฤดูร้อน)
  สถานที่จัด :   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  จำนวนที่เปิดรับ :   50 ท่าน
  ระยะเวลาเปิดรับสมัคร (ด/ว/ป):   12/24/2019  -  03/30/2020
  วันที่อบรม(ด/ว/ป):   04/18/2020
  ราคา:   1500 บาท
อ่านรายละเอียด
ชื่อหลักสูตร :
  สถานที่จัด :   
  จำนวนที่เปิดรับ :   0 ท่าน
  ระยะเวลาเปิดรับสมัคร (ด/ว/ป):     -  
  วันที่อบรม(ด/ว/ป):   
  ราคา:    บาท
อ่านรายละเอียด